فصل نهم: جرقه انقلاب

نحوه برخورد حضرت امام با اشکال کنندگان

کد : 146060 | تاریخ : 19/12/1395

نحوه برخورد حضرت امام با اشکال کنندگان

‏حضرت امام هنگام مواجهه با اشکالات شاگردانش اگر اشکال بجا و منطقی بود به دقت‏‎ ‎‏گوش می کرد و سپس جواب می داد ولی گاهی پیش می آمد که شاگردی اشکال مطرح‏‎ ‎‏می کرد که کاملاً بی مورد و بی ربط بود طبعاً در اینگونه موارد چون امام می دید که طرف‏‎ ‎‏مطلب را درست درک نکرده است ناراحت می شد. البته باید اذعان کنم که فهم درس‏‎ ‎‏امام بخصوص خارج اصول به جهت آمیختگی اش با مسائل فلسفی مقداری مشکل بود‏‎ ‎
‎[[page 370]]‎‏و این مشکل برای کسانی که با فلسفه آشنا نبودند نمود بیشتری داشت و از همین رو‏‎ ‎‏اشکال می کردند و امام هم در جوابشان می فرمود: مطالعه و دقت بیشتری بکنید‏‎ ‎‏ان شاءالله متوجه خواهید شد و گاهی نیز به شوخی می گفتند: مثل اینکه دیشب کم‏‎ ‎‏خوابیده اید!‏

‎ ‎

‎[[page 371]]‎

انتهای پیام /*