فصل نهم: جرقه انقلاب

تأسیس جمعیت دفاع از حقوق بشر در ایران

کد : 146075 | تاریخ : 19/12/1395

تأسیس جمعیت دفاع از حقوق بشر در ایران

‏در پی ایجاد فضای باز سیاسی، گروهی از اعضای جبهه ملی و نهضت آزادی مانند‏‎ ‎‏مرحوم مهندس بازرگان، آقایان صباغیان، سحابی، سنجابی، نزیه و مرحوم آقای طالقانی‏‎ ‎‏و افراد دیگری که جزء این گروهها نبودند مثل آیت الله آقای سیدابوالفضل موسوی‏‎ ‎‏زنجانی و آقای سیدرضا موسوی زنجانی، آقای دکتر عبدالکریم لاهیجی که وکیل‏‎ ‎‏دادگستری بود و تعدادی از خانمهای سیاسی یا حقوقدان که اسمشان در خاطرم نیست‏‎ ‎‏اقدام به تأسیس جمعیت دفاع از حقوق بشر در ایران نمودند. این جمعیت با فعالیتهای‏‎ ‎‏سیاسی اش ضمن ارتباط با مجامع بین المللی حقوق بشر و صلیب سرخ و اطلاعاتی که از‏‎ ‎‏وضع زندانها و زندانیان سیاسی برای آنها می فرستاد توانست نقش زیادی در آزادی عده‏‎ ‎‏زیادی از زندانیان سیاسی و کاهش و تخفیف شکنجه و آزار زندانیان سیاسی دیگر ایفا‏‎ ‎‏نماید. فعالیت این جمعیت تا آستانه پیروزی انقلاب ادامه پیدا کرد.‏

‎ ‎

‎[[page 393]]‎

انتهای پیام /*