فصل دهم:عوامل شتابزای انقلاب اسلامی

حمله نیروهای دولتی به بیوت مراجع

کد : 146095 | تاریخ : 20/12/1395

حمله نیروهای دولتی به بیوت مراجع‎[1]‎

‏همان طوری که می دانید در اوایل سال 57 شعله انقلاب کاملاً برافروخته شده بود و‏‎ ‎‏تظاهرات و اعتراضات مردمی سراسر ایران را فرا گرفته بود؛ در قم نیز که در واقع مرکز‏‎ ‎
‎[[page 420]]‎‏انقلاب به حساب می آمد مردم هر روز به خیابانها می آمدند و تظاهرات می کردند و‏‎ ‎‏مأموران رژیم که در نقاط مهم شهر مثل خیابان چهارمردان و سر بازارچۀ خان و کوچه‏‎ ‎‏صدوق و مقابل مدرسه فیضیه مستقر شده بودند، با حمله به تظاهرکنندگان، آنها را به‏‎ ‎‏کوچه و پس کوچه ها می راندند و به محض اینکه مأمورین برمی گشتند دوباره مردم‏‎ ‎‏جمع می شدند و شعار می دادند و مأمورین دوباره به آنها حمله ور می شدند، ولی از‏‎ ‎‏تعقیب مردم در داخل کوچه خودداری می کردند چون قبلاً چند بار پیش آمده بود که‏‎ ‎‏تعدادی از مأمورین در همین کوچه پس کوچه ها به چنگ مردم افتاده و کشته و یا‏‎ ‎‏مضروب و خلع سلاح شده بودند. رژیم برای سرکوب مردم و جلوگیری از گسترش‏‎ ‎‏تظاهرات، در اوایل سال 57 گروهی از کماندوها و گارد ویژه شاهنشاهی را تحت‏‎ ‎‏فرماندهی خسرو داد به قم فرستاد. این عده با چند فروند هلیکوپتر آمدند و در‏‎ ‎‏ورزشگاه قم که محل مناسبی برای فرود آمدن هلیکوپتر بود پیاده و مستقر شدند که‏‎ ‎‏خود من چون منزلمان نزدیک ورزشگاه بود از نزدیک شاهد ورودشان بودم. این‏‎ ‎‏کماندوها آمدند و به جای مأموران قبلی در مراکز مهم شهر مستقر شدند و تحرکات‏‎ ‎‏مردم را زیر نظر گرفتند. در یکی از روزها که مردم طبق قرار قبلی در منزل حضرت امام‏‎ ‎‏جمع شدند و از آنجا تظاهراتشان را آغاز کردند، نیروهای ویژه خسرو داد به اینها حمله‏‎ ‎‏کردند اما برخلاف معمول بعد از متفرق شدن مردم و فرارشان به داخل کوچه پس‏‎ ‎‏کوچه ها مأمورین ویژه از تعقیب آنها دست برنداشتند و حتی هنگامی که عده ای از‏‎ ‎‏مردم به منزل آقای شریعتمداری پناه بردند اینها با تعرض به بیت ایشان و تیراندازی به‏‎ ‎‏طرف مردم، یکی ـ دو تن از آنها را به شهادت رساندند که باعث عصبانیت آقای‏‎ ‎‏شریعتمداری گردید و ایشان بعد از این واقعه در یک سخنرانی نسبت به این‏‎ ‎‏بی احترامی مأموران رژیم اعتراض نمود. در تبریز هم به خاطر اهانت به بیت ایشان‏‎ ‎‏اعتراضاتی علیه رژیم از سوی جمعی از طرفداران آقای شریعتمداری بروز کرد و رژیم‏‎ ‎‏مجبور شد از ایشان عذرخواهی کند و در مجموع این اقدام وحشیانه رژیم در روند‏‎ ‎‏تکامل انقلاب مؤثر واقع شد.‏

‎ ‎

‎[[page 421]]‎

  • . مشروح وقایع حمله نیروهای رژیم و همین طور واکنشها نسبت به این مسأله را کتاب انقلاب اسلامی به روایت اسناد ساواک؛ کتاب پنجم، از ص 344 به بعد بیان کرده است.

انتهای پیام /*