فصل یازدهم: انقلاب در آستانه پیروزی

بازتاب خبر بازگشت امام در میان مردم

کد : 146146 | تاریخ : 20/12/1395

بازتاب خبر بازگشت امام در میان مردم

‏مردم به جهت عشق و علاقه زیادی که به حضرت امام داشتند، با رفتن شاه هر روز منتظر‏‎ ‎‏بازگشت امام بودند. نمود علاقه فراوان مردم به حضرت امام را شاید بتوان در قضیه ای‏‎ ‎‏که در همان ایام در بین مردم معروف شد دید. موضوع از این قرار بود که عده ای از مردم‏‎ ‎‏با نگاه به ماه مدعی شدند که تصویر حضرت امام در ماه جلوه گر شده است و دیگران‏‎ ‎‏هم وقتی بر طبق گفته آنها به ماه می نگریستند غالباً باور می کردند که آنچه در ماه می بینند‏‎ ‎‏شباهت زیادی به حضرت امام دارد و این موضوع همان طوری که می دانید از تأثیر روانی‏‎ ‎‏عشق آنها به حضرت امام ناشی می شد. این بود که با اعلام ورود امام در ششم بهمن،‏‎ ‎‏مردم از سراسر کشور روانه تهران شدند و حتی بعد از اینکه مسئولین اعلام کردند که‏‎ ‎‏بازگشت امام به تعویق افتاده و از مردم خواستند که به تهران نیایند باز عده زیادی هر روز‏‎ ‎‏وارد تهران می شدند و خیابانهای تهران هر روز شاهد راهپیمایی و تظاهرات مردم تهران‏‎ ‎‏و سایر شهرستانها بود.‏

‎ ‎

‎[[page 490]]‎

انتهای پیام /*