فصل یازدهم: انقلاب در آستانه پیروزی

تماس با ارتش قبل از پیروزی انقلاب

کد : 146154 | تاریخ : 20/12/1395

تماس با ارتش قبل از پیروزی انقلاب

‏بعد از انتخاب مهندس بازرگان به عنوان نخست وزیر، ایشان در کنار رایزنیها و مذاکراتش‏‎ ‎‏با بعضی از افراد برای تعیین کابینه، یک کار مهم و حساسی را نیز به طور مخفیانه به‏‎ ‎‏همراه دوستانش و بعضی از اعضای شورای انقلاب مثل شهید بهشتی و آیت الله موسوی‏‎ ‎‏اردبیلی آغاز کرد و آن کار انجام یک سری مذاکرات و گفتگو با بعضی از سران نسبتاً‏‎ ‎‏معتدل و معقول ارتش بود. ارتشبد فردوست و سپهبد قره باغی که نفوذ زیادی در ارتش‏‎ ‎‏داشتند از جمله طرفهای مذاکرات انقلابیون بودند. هدف عمده این نشستها، بازداشتن‏‎ ‎‏ارتش از مقابله و رو در رویی مستقیم با مردم بود که در جای خودش مؤثر افتاد و باعث‏‎ ‎‏شد که ارتش در روز بیست و یکم بهمن با عقب نشینی به پادگانها از حمله به مردم‏‎ ‎‏خودداری کند.‏

‏     حضرت امام چون بدنه ارتش را جزء این ملت می دانست برخلاف گروههای چپی و‏‎ ‎
‎[[page 507]]‎‏مارکسیستی که شعار انحلال را سر می دادند تنها می خواست بعضی از سران‏‎ ‎‏خودفروخته ارتش را تصفیه کند و به جای آنها از نیروهای متعهد ارتش که کم هم نبودند‏‎ ‎‏برای سازماندهی مجدد ارتش استفاده کند که بعضی از این نیروها قبل از پیروزی انقلاب‏‎ ‎‏توسط همان هیأت مذاکره کننده با ارتش شناسایی و در نظر گرفته شده بودند. یکی از این‏‎ ‎‏افراد شهید قرنی بود و یکی دیگر هم تیمسار رحیمی بود که قبلاً از ارتش اخراج‏‎ ‎‏شده بود و بعد از پیروزی انقلاب از سوی امام به عنوان رئیس کل شهربانی کشور انتخاب‏‎ ‎‏شد.‏

‎ ‎

‎[[page 508]]‎

انتهای پیام /*