فهارس

اسناد و تصاویر

کد : 146168 | تاریخ : 20/12/1395

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

اسناد و تصاویر

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏


‎[[page 565]]‎
‎[[page 566]]‎

567


‎[[page 567]]‎568


‎[[page 568]]‎569


‎[[page 569]]‎570


‎[[page 570]]‎571


‎[[page 571]]‎

572


‎[[page 572]]‎

573

‏ ‏

در کنار حجت الاسلام والمسلمین پزشکی (هم حجره) سال 1343 

‏ ‏

‏ ‏


‎[[page 573]]‎

574

‏ ‏

به همراه ایت الله قاضی طباطبایی (مرقد سلطان شیخ اویس )سال 1346
‎[[page 574]]‎

‏ ‏

575

‏ ‏

به همراه مرحوم پدر و اخوی (سید جواد) و فرزندم (سید جعفر) سال 1353 

‏ ‏

‏ ‏


‎[[page 575]]‎

576

‏ ‏

‏ ‏

‎ ‎

‎[[page 576]]‎

انتهای پیام /*