فصل اول: ابعاد شخصیت امام

من هم طلبه ای هستم مثل سایر آقایان

کد : 146220 | تاریخ : 20/12/1395

من هم طلبه ای هستم مثل سایر آقایان 

‏باید همۀ ایران را اینها تفتیش بکنند، باید همۀ ایران را اینها بگردند.‏

‏     تمام اینها با تحریک خود ایشان است، نه تحریک من. من یک طلبه ای هستم که مثل‏‎ ‎‏سایر آقایان طلاب، مثل سایر آقایان شهرها، من هم یک ناله ای می کنم از دست این.‏‎[1]‎

*  *  *

‎ ‎

‎[[page 29]]‎

  • )) صحیفه امام؛ ج 3، ص 390ـ391.

انتهای پیام /*