فصل اول: ابعاد شخصیت امام

تنها ضابطۀ توقف من انجام وظایف است

کد : 146302 | تاریخ : 20/12/1395

تنها ضابطۀ توقف من انجام وظایف است 

‏سؤال: ‏‏[‏‏تحت چه ضابطه ای آیت الله در پاریس زندگی می کنند؟ آیا نقشه دارند در پاریس‏‎ ‎‏بمانند؟ و اگر نه، به کجا خواهند رفت؟ ...‏

‏جواب: توقف من در فرانسه موقتی است. تنها ضابطۀ توقف من در هر کجا که باشد،‏‎ ‎‏امکان انجام وظایفم هست. ...‏‎[1]‎

*  *  *

‎ ‎

‎[[page 61]]‎

  • )) همان؛ ج 4، ص 249.

انتهای پیام /*