فصل دوم: امام و مردم

مردم عقد اخوتی با افراد نبستند

کد : 146367 | تاریخ : 21/12/1395

مردم عقد اخوتی با افراد نبستند

‏مردم یک عقد اخوتی با افراد‏‎[1]‎‏ نبسته اند که! با هیچیک از ما. ‏

‏    ‏‏اگر دیدند من یک وقتی پایم را کنار گذاشتم از آن رویه ای که خود این ملت دارد و این‏‎ ‎‏سیل خروشان دارد، من بخواهم به خلاف این سیل شنا بکنم، من را از بین می برند؛‏‎ ‎‏هر کس باشد این طور است.‏‎[2]‎

*  *  *

‎ ‎

‎[[page 91]]‎

  • اشاره به مقطعی است که درگیری بنی صدر با جناح خط امام به اوج خود رسیده بود.
  • )) صحیفه امام؛ ج 14، ص 445.

انتهای پیام /*