فصل دوم: امام و مردم

چقدر من از این صورتهای نورانی خوشم می آید

کد : 146421 | تاریخ : 21/12/1395

چقدر من از این صورتهای نورانی خوشم می آید

‏چقدر من از این صورتهای نورانی، ایمانی، اسلامی، خوشم می آید. چقدر من این‏‎ ‎‏برادرها و فرزندانم را دوست دارم. شماها امروز فرزندان اسلام هستید. شماها امروز‏‎ ‎‏فرزندان رسول خدا هستید. خدمت به دیانت اسلام می کنید و در راه خدا قیام کردید.‏‎ ‎‏پاسداران قرآن کریم هستید. پاسداران اسلام مقدس هستید. چه مجلس خوبی است این‏‎ ‎‏مجلس که من شما برادرها را همچو می یابم که صادقانه برای اسلام خدمت می کنید. چه‏‎ ‎‏چهره های خوبی شما دارید، و چه جوانهای برومندی برای اسلام هستید. ‏‎[1]‎

*  *  *

‎ ‎

‎[[page 118]]‎

  • )) همان؛ ج 11، ص 355.

انتهای پیام /*