فصل دوم: امام و مردم

از خودم خجالت می کشم

کد : 146428 | تاریخ : 21/12/1395

از خودم خجالت می کشم

‏ومن هر وقت که چهرۀ اینهایی که دارند رو به جبهه ها می روند ملاحظه می کنم واقعاً از‏‎ ‎‏خودم خجالت می کشم که اینها به چه مقامی رسیده اند، به چه پایه ای از عرفان، چه‏‎ ‎‏پایه ای از معرفت رسیده اند که این طور با هیجان، این طور برای خدا رو به جبهه ها‏‎ ‎‏می روند.‏‎[1]‎

*  *  *

‎ ‎

‎[[page 120]]‎

  • )) همان؛ ج 20، ص 149.

انتهای پیام /*