فصل دوم: امام و مردم

دست یکایک شما را می بوسم

کد : 146450 | تاریخ : 21/12/1395

دست یکایک شما را می بوسم

‏من دست یکایک شما پیشگامان رهایی را می بوسم و می دانم که اگر مسئولین نظام‏‎ ‎‏اسلامی از شما غافل شوند، به آتش دوزخ الهی خواهند سوخت.‏‎[1]‎

*  *  *


[[page 127]]

‎ ‎

‎[[page 128]]‎

  • )) همان؛ ص 196.

انتهای پیام /*