فصل دوم: امام و مردم

من فرزندان عزیزی از دست دادم

کد : 146468 | تاریخ : 21/12/1395

من فرزندان عزیزی از دست دادم

‏اینجانب برای شهدای عزیز ارتش و سایر قوای مسلح، طلب رحمت از پیشگاه خداوند‏‎ ‎‏می نمایم و طلب عافیت برای معلولین و مدافعین اسلام، و تبریک و تسلیت به بازماندگان‏
‎[[page 135]]‎‏آنان می دهم. باید این عزیزان بدانند که مصیبتهایی که به آنان وارد شده است، ملت‏‎ ‎‏شریف با آنان شریک می باشند. من فرزندان عزیزی که افتخارآفرین بودند از دست دادم‏‎ ‎‏و شما عزیزان غیرتمندی که موجب سرافرازی تان بودند به جوار رحمت حق فرستادید.‏‎ ‎‏خداوند پناه شما و مددکارتان باد.‏‎[1]‎

*  *  *

‎ ‎

‎[[page 136]]‎

  • )) همان؛ ج 14، ص 301.

انتهای پیام /*