فصل سوم: اصول رهبری

بازگو کننده افکار مردم ایران هستم

کد : 146478 | تاریخ : 21/12/1395

بازگو کننده افکار مردم ایران هستم

‏سؤال: ‏‏[‏‏در چه حد حضرتعالی قادر هستید او را قضاوت نمایید؟ شما یک انسان هستید.‏‎ ‎‏چطور می توانید مطمئن باشید که سنجش شما صادقانه با قوانین اسلام و ‏‏]‏‏با‏‎ ‎‏[‏‏خواستۀ‏‎ ‎‏خداوند همراه است؟ آیا هرگز خداوند با شما صحبت کرده است و یا اینکه راهنمایی‏‎ ‎‏برای شما فرستاده است؟‏‏]‏

‏جواب: مطالبی را که من در بالا گفتم قضاوت یکایک مردم ایران است و من بارها گفته ام‏‎ ‎‏که تنها بازگو کنندۀ افکار مردم ایران هستم.‏‎[1]‎

*  *  *

‎ ‎

‎[[page 142]]‎

  • )) همان؛ ج 11، ص 156.

انتهای پیام /*