فصل سوم: اصول رهبری

ملت ما انقلابی عمل کردند و ما نکردیم

کد : 146487 | تاریخ : 21/12/1395

ملت ما انقلابی عمل کردند و ما نکردیم

‏من هر روزی که از این انقلاب می گذرد توجه به این معنا بیشتر پیدا می کنم که ملت ما‏‎ ‎‏انقلابی عمل کردند و ما نکردیم. ما یا مقصریم یا قاصر. و در هر دو جهت آن، در پیشگاه‏‎ ‎‏ملت جواب باید بدهیم. مردم ریختند همان طور که می دانید این جرثومۀ فساد‏‎[1]‎‏ را بیرون‏‎ ‎‏کردند و به پیروزی نسبی رسیدند. وقتی که امر دست ماها افتاد، هیچ کدام انقلابی عمل‏‎ ‎‏نکردیم. و چنانچه ما تجربه داشتیم، یعنی یک انقلابی کرده بودیم و از بین رفته بودیم و‏‎ ‎‏یک انقلاب دیگر کرده بودیم، اینطور عمل نمی کردیم. ما با بی تجربگی این انقلاب را‏‎ ‎‏ایجاد کردیم، یعنی ملت ‏‏[‏‏ایجاد‏‏]‏‏ کرد، و ما با بی تجربگی آن کارهای انقلابی که باید در‏‎ ‎‏اول انقلاب بشود، با مسامحه گذراندیم و همان مسامحه هم موجب شد که این گرفتاریها‏‎ ‎‏را تا حالا پیدا کردیم و از این به بعد هم داریم، مگر اینکه انقلابی جبران کنیم.‏‎[2]‎

*  *  *

‎ ‎

‎[[page 146]]‎

  • محمدرضا پهلوی، شاه مخلوع ایران.
  • )) صحیفه امام؛ ج 13، ص 46.

انتهای پیام /*