فصل سوم: اصول رهبری

این مطلب را شدیداً تکذیب می کنم

کد : 146497 | تاریخ : 21/12/1395

این مطلب را شدیداً تکذیب می کنم

‏اشخاصی در حال حیات من ادعا نموده اند که اعلامیه های اینجانب را می نوشته اند. این‏‎ ‎‏مطلب را شدیداً تکذیب می کنم. تاکنون هیچ اعلامیه ای را غیر شخص خودم تهیه کسی‏‎ ‎‏نکرده است.‏‎[1]‎

*  *  *

‎ ‎

‎[[page 152]]‎

  • )) همان؛ ج 21، ص 451ـ452.

انتهای پیام /*