فصل سوم: اصول رهبری

گفتم تا استعفا نکردی ملاقات نمی کنم

کد : 146650 | تاریخ : 22/12/1395

گفتم تا استعفا نکردی ملاقات نمی کنم

‏من که در پاریس بودم، می آمدند آنجا پیغام می دادند، خودشان می آمدند که بگذارید که‏‎ ‎‏این شورای سلطنتی باقی باشد، و روی شورای سلطنتی یک کارهایی بکنید، و بعد ما‏‎ ‎‏کارهایی بکنیم و بعد چه؟ خوب، من می دانستم که اینها یا نمی فهمند مطلب را؛ یا‏‎ ‎‏مقصدشان این است که همان مسائل حفظ بشود. شورای سلطنتی را ما فرض کنید قبول‏‎ ‎‏کنیم، معنایش این است که سلطنت را قبول کردیم. والاّ شورای سلطنتی با شاه است، هر‏‎ ‎‏وقتی بخواهد کنارش می گذارد. این معنایش این است که ما خود شاه را قبول داریم.‏‎ ‎‏می آمدند بعضی از همین روشنفکرها و بعضی از همین اشخاصی که حالا انقلابی‏‎ ‎‏شدند، همینها می آمدند می خواستند ما را اغفال کنند ـ یا خودشان هم نمی فهمیدند ـ که‏‎ ‎‏شما کاری بکنید که این شورای سلطنتی باقی باشد. در صورتی که آن که رئیس شورای‏‎ ‎‏سلطنتی‏‎[1]‎‏ بود آمد پاریس، من گفتم تا استعفا نکردی من با تو ملاقات هم نمی کنم،‏‎ ‎‏استعفا هم کرد او.‏‎[2]‎

*  *  *

‎ ‎

‎[[page 212]]‎

  • آقای سید جلال الدین تهرانی.
  • )) صحیفه امام؛ ج 10، ص 409. اشاره امام به سفر سید جلال تهرانی رئیس شورای سلطنتی به پاریس برای ملاقات با امام بود. او در این سفر همان گونه که امام به ایشان پیشنهاد کرده بودند، ابتدا از مقام ریاست شورای سلطنتی استعفا کرد و سپس اجازه ملاقات یافت.

انتهای پیام /*