فصل سوم: اصول رهبری

امید واثق دارم که این نور به خاموشی نگراید

کد : 146694 | تاریخ : 22/12/1395

امید واثق دارم که این نور به خاموشی نگراید

‏اینجانب با آنکه دوران نقاهت پیری را می گذرانم و امیدهایی که داشتم به هیچ یک به‏‎ ‎‏طور دلخواه نایل نشدم، لکن از نهضتی که در سالهای اخیر به تأیید خداوند متعال بپا شد‏‎ ‎‏و موجب نزدیکی قشرهای تحصیلکرده با علمای دین شد، امید واثق دارم که این نور به‏‎ ‎‏خاموشی نگراید.‏‎[1]‎

*  *  *

‎ ‎

‎[[page 237]]‎

  • )) صحیفه امام؛ ج 2، ص 345.

انتهای پیام /*