فصل چهارم: رنجها و نگرانیها

نگذاشتند روابط ایجاد شود

کد : 146702 | تاریخ : 22/12/1395

نگذاشتند روابط ایجاد شود

‏یکی از اقسام روابط که من سابق می خواستم در قم ایجاد بکنم و نگذاشتند ایجاد بشود ـ‏
‎[[page 243]]‎‏خداوند اصلاحشان کند ان شاءالله . من بنا بر این گذاشتم که در تمام ایران، یک روز تعطیل،‏‎ ‎‏یک روزْ اجتماع باشد؛ اجتماع اهل علم. یعنی فرض کنید روز شنبه یا شب شنبه تهران‏‎ ‎‏یک اجتماع اهل علمی باشد، خراسان اجتماع اهل علمی باشد، فلان ده هم اجتماع اهل‏‎ ‎‏علمی باشد، فلان جا هم ‏‏[‏‏چنین‏‏]‏‏ باشد. این یک سازمانی بود، نگذاشتند؛ نفهمیدند.‏‎[1]‎

*  *  *

‎ ‎

‎[[page 244]]‎

  • )) همان؛ ج 3، ص 395ـ396.

انتهای پیام /*