مروری مختصر بر مطالب فصلنامه حضور شماره 99

فصلنامه فرهنگی، هنری، سیاسی و اجتماعی «حضور» با مطالب، مصاحبه‏ ها، مقالات علمی، اخلاقی، تاریخی، اجتماعی و ادبی متنوع ویژه زمستان 95 منتشر شد.

کد : 147112 | تاریخ : 23/12/1395

فصلنامه فرهنگی، هنری، سیاسی و اجتماعی «حضور» با مطالب، مصاحبه‏ ها، مقالات علمی، اخلاقی، تاریخی، اجتماعی و ادبی متنوع ویژه  زمستان 95  منتشر شد.فصلنامه حضور شماره 99 از سوی موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی(ره)منتشر شد. به گزارش روابط عمومی موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی(ره) فصلنامه فرهنگی، هنری، سیاسی و اجتماعی «حضور» با مطالب، مصاحبه‏ ها، مقالات علمی، اخلاقی، تاریخی، اجتماعی و ادبی متنوع ویژه زمستان 95  منتشر شد. سرمقاله این شماره از حضور با عنوان"مدرس عصر انقلاب" بقلم دکتر حمید انصاری به ارتحال آیت الله هاشمی رفسنجانی  و دو مقاله بعدی این شماره از فصلنامه حضور نیز پیرامون شخصیت و حکمت و عزت آیت الله هاشمی رفسنجانی می پردازد. بانوی انقلاب در نجف، مقایسه مبانی حقوق بشر از نظر ایمانوئل کانت و امام خمینی(ره) اختصاص دارد. پژوهشی فقهی در بیع مصحف از منظر آیت الله خویی و امام خمینی(ره) عنوان مقاله آخر این شماره است. بخش بعدی فصلنامه ،گفتگویی است که با چهارتن از محققان داخلی و خارجی در حوزه اندیشه امام صورت گرفته است. بخش  ادب و هنر و گزارش و اخبار دیگر قسمت های این فصلنامه را تشکیل می دهَند.لازم به ذکر است که یکی از منشورات مؤسسه که از سال 1370 تاکنون در هر فصل یک شماره از آن بطور مستمر به چاپ می‏رسد فصلنامه فرهنگی، هنری، سیاسی و اجتماعی «حضور» است که یکی از منابع مهم مورد استفاده اهل فرهنگ بوده و مجموعه شماره‏ های آن بعنوان دایرةالمعارف مآخذ تحقیقی در ارتباط با حضرت امام تلقی می‏شود.این فصلنامه مجموعه‏ ای متنوع از مصاحبه‏ ها، مقالات علمی، اخلاقی، تاریخی، اجتماعی و ادبی را شامل می‏شود  و تاکنون چندین ویژه‏ نامه در عناوین مختلف از جمله: آن روزهای خدایی، آن موج آرام، زائر ملکوت، چشمه خورشید، رسول آفتاب 1 و 2 را نیز به چاپ رسانده است.

انتهای پیام /*