الگوی زن مسلمان

الگوی زن مسلمان

روز ولادت با سعادت فاطمه‏ زهرا- سلام اللّه علیهاست. زنی که افتخار خاندان وحی [است‏] و چون خورشیدی بر تارک اسلام عزیز می ‏درخشد.

صحیفه امام، ج‏12، ص 274

کد : 147116 | تاریخ : 17/12/1396

روز ولادت با سعادت فاطمه‏ زهرا- سلام اللّه علیهاست. زنی که افتخار خاندان وحی [است‏] و چون خورشیدی بر تارک اسلام عزیز می ‏درخشد.


صحیفه امام، ج‏12، ص 274

انتهای پیام /*