1359

* فارغ التحصیلان دومین دورة دانشکدة افسری جمهوری اسلامی ایران با امام خمینی دیدار کردند؛ امام در سخنانی به دسیسه‏های گروهک‏ها برای تفرقه و جدایی بین نیروها و ضربه نظام اسلامی اشاره کردند و فرمودند: «عده‏ای بازی خورده جمع می‏شوند و در قم که مرکز روحانیت، مرکز اسلام است قطعنامه صادر می‏کنند و در آن قطعنامه هست که روحانیون نباید اصلاً دخالت بکنند... آزادی مطلق باید باشد... چریک‏های فدایی خلق و فلان دستة منافق و فلان دسته کافر اینها آزاد باشند ولو به ضد اسلام... به ضد قرآن... به ضد جمهوری اسلامی حرف بزنند». امام به طرح کنار گذاشتن روحانیت از سیاست اشاره کردند و فرمودند: «این همان طرحی است که آمریکا نقشه‏اش را دارد». امام در سخنانش به شدت به روشنفکرانی که شعار جدایی روحانیت از سیاست را سر می‏دهند، حمله کردند. امام با توجه به اختلافات میان مسئولان خطاب به آنان فرمودند: «بیدار شوید... . چرا چشم‏هایتان را باز نمی‏کنید؟ هر که هرجا صحبت می‏کند، به ضدّ هم صحبت می‏کند به ضد هم می‏نویسد». امام از مردم خواستند در راهپیمایی روز عاشورا جلوی تفرقه افکنان را بگیرند. * امام خمینی، آقای سیدمحمد خاتمی را به سرپرستی روزنامة کیهان منصوب فرمودند و در حکم پرستی خود تأکید کردند که: «مطبوعات باید همیشه در خدمت اسلام عزیز و مردم و کشور باشند و آزادی‏ها در حدود قوانین مقدس اسلام و قانون اساسی به بهترین وجه

* فارغ التحصیلان دومین دورة دانشکدة افسری جمهوری اسلامی ایران با امام خمینی دیدار کردند؛ امام در سخنانی به دسیسه‏های گروهک‏ها برای تفرقه و جدایی بین نیروها و ضربه نظام اسلامی اشاره کردند و فرمودند: «عده‏ای بازی خورده جمع می‏شوند و در قم که مرکز روحانیت، مرکز اسلام است قطعنامه صادر می‏کنند و در آن قطعنامه هست که روحانیون نباید اصلاً دخالت بکنند... آزادی مطلق باید باشد... چریک‏های فدایی خلق و فلان دستة منافق و فلان دسته کافر اینها آزاد باشند ولو به ضد اسلام... به ضد قرآن... به ضد جمهوری اسلامی حرف بزنند». امام به طرح کنار گذاشتن روحانیت از سیاست اشاره کردند و فرمودند: «این همان طرحی است که آمریکا نقشه‏اش را دارد». امام در سخنانش به شدت به روشنفکرانی که شعار جدایی روحانیت از سیاست را سر می‏دهند، حمله کردند. امام با توجه به اختلافات میان مسئولان خطاب به آنان فرمودند: «بیدار شوید... . چرا چشم‏هایتان را باز نمی‏کنید؟ هر که هرجا صحبت می‏کند، به ضدّ هم صحبت می‏کند به ضد هم می‏نویسد». امام از مردم خواستند در راهپیمایی روز عاشورا جلوی تفرقه افکنان را بگیرند.

* امام خمینی، آقای سیدمحمد خاتمی را به سرپرستی روزنامة کیهان منصوب فرمودند و در حکم پرستی خود تأکید کردند که: «مطبوعات باید همیشه در خدمت اسلام عزیز و مردم و کشور باشند و آزادی‏ها در حدود قوانین مقدس اسلام و قانون اساسی به بهترین

کد : 39927 | تاریخ : 25/08/1359

* فارغ التحصیلان دومین دورة دانشکدة افسری جمهوری اسلامی ایران با امام خمینی دیدار کردند؛ امام در سخنانی به دسیسه‏های گروهک‏ها برای تفرقه و جدایی بین نیروها و ضربه نظام اسلامی اشاره کردند و فرمودند: «عده‏ای بازی خورده جمع می‏شوند و در قم که مرکز روحانیت، مرکز اسلام است قطعنامه صادر می‏کنند و در آن قطعنامه هست که روحانیون نباید اصلاً دخالت بکنند... آزادی مطلق باید باشد... چریک‏های فدایی خلق و فلان دستة منافق و فلان دسته کافر اینها آزاد باشند ولو به ضد اسلام... به ضد قرآن... به ضد جمهوری اسلامی حرف بزنند». امام به طرح کنار گذاشتن روحانیت از سیاست اشاره کردند و فرمودند: «این همان طرحی است که آمریکا نقشه‏اش را دارد». امام در سخنانش به شدت به روشنفکرانی که شعار جدایی روحانیت از سیاست را سر می‏دهند، حمله کردند. امام با توجه به اختلافات میان مسئولان خطاب به آنان فرمودند: «بیدار شوید... . چرا چشم‏هایتان را باز نمی‏کنید؟ هر که هرجا صحبت می‏کند، به ضدّ هم صحبت می‏کند به ضد هم می‏نویسد». امام از مردم خواستند در راهپیمایی روز عاشورا جلوی تفرقه افکنان را بگیرند.
* امام خمینی، آقای سیدمحمد خاتمی را به سرپرستی روزنامة کیهان منصوب فرمودند و در حکم پرستی خود تأکید کردند که: «مطبوعات باید همیشه در خدمت اسلام عزیز و مردم و کشور باشند و آزادی‏ها در حدود قوانین مقدس اسلام و قانون اساسی به بهترین وجه تأمین شود و بی‏طرفی حفظ گردد».

انتهای پیام /*