بعثت پیامبر اسلام (ص)

بعثت پیامبر اسلام (ص)

انگیزه بعثت این است که ما را از این طغیانها نجات دهد و ما تزکیه کنیم خودمان را...

صحیفه امام، ج‏14، ص 390

آیین انقلاب اسلامی، گزیده ‏ای از اندیشه و آرای امام خمینی «س»، ‏ج‏1، ص 75

کد : 148135 | تاریخ : 24/01/1397

انگیزه بعثت این است که ما را از این طغیانها نجات دهد و ما تزکیه کنیم خودمان را...


صحیفه امام، ج‏14، ص 390


آیین انقلاب اسلامی، گزیده ‏ای از اندیشه و آرای امام خمینی «س»، ‏ج‏1، ص 75انتهای پیام /*