1366

امام خمینی با استعفای آقای کروبی از سرپرستی بنیاد شهید به منظور شرکت در انتخابات دوره سوم مجلس، موافقت فرمودند.

امام خمینی با استعفای آقای کروبی از سرپرستی بنیاد شهید به منظور شرکت در انتخابات دوره سوم مجلس، موافقت فرمودند.

کد : 39981 | تاریخ : 18/10/1366

امام خمینی با استعفای آقای کروبی از سرپرستی بنیاد شهید به منظور شرکت در انتخابات دوره سوم مجلس، موافقت فرمودند.

انتهای پیام /*