1357

جیمی کارتر رئیس جمهور آمریکا اعلام کرد باقی ماندن شاه در دست ملت ایران است. ما هرگز در امور سیاسی داخلی ایران دخالت نمی‏کنیم.

جیمی کارتر رئیس جمهور آمریکا اعلام کرد باقی ماندن شاه در دست ملت ایران است. ما هرگز در امور سیاسی داخلی ایران دخالت نمی‏کنیم.

کد : 40011 | تاریخ : 16/09/1357

جیمی کارتر رئیس جمهور آمریکا اعلام کرد باقی ماندن شاه در دست ملت ایران است. ما هرگز در امور سیاسی داخلی ایران دخالت نمی‏کنیم.

انتهای پیام /*