1361

به مناسبت انتخابات خبرگان رهبری امام خمینی پیامی خطاب به ملت ایران فرستادند. امام خمینی تمام ملت را به شرکت در انتخابات تشویق کردند.

به مناسبت انتخابات خبرگان رهبری امام خمینی پیامی خطاب به ملت ایران فرستادند. امام خمینی تمام ملت را به شرکت در انتخابات تشویق کردند.

کد : 40016 | تاریخ : 16/09/1361

به مناسبت انتخابات خبرگان رهبری امام خمینی پیامی خطاب به ملت ایران فرستادند. امام خمینی تمام ملت را به شرکت در انتخابات تشویق کردند.

انتهای پیام /*