خمینی، سید حسن

عظمت انقلاب اسلامی

کد : 148988 | تاریخ : 06/02/1396


عظمت انقلاب اسلامی

یادگار گرامی امام خمینی با تأکید بر زنده نگه داشتن روحیه از خودگذشتگی در جامعه، تأکید کرد: همه مصیبت ها از منیّت است؛ اگر انقلابیون دچار این آفت شوند، انقلاب هم دچار آن می شود و اگر نباشد شور و نشاط انقلاب باقی خواهد ماند.

حجت الاسلام و المسلمین سید حسن خمینی در دیدار با استاندار و مسئولان استان قم، با اشاره به اهمیت روز دوازدهم بهمن، اظهار داشت: یکی از جهات عظمت 12 بهمن، ورود امام به کشور بعد از 15 سال تبعید و مرارت های زیاد است که غریبانه رفتند اما فاتحانه و عزیزانه برگشتند. جهت دیگر نیز آغاز دهه ای است که به سقوط نظام شاهنشاهی منجر شد و تحولی بنیادین در جامعه ایجاد کرد.

وی با بیان اینکه انقلاب اسلامی صرفاً یک تحول سیاسی نبوده و تحولی اجتماعی و تاریخ ساز است، افزود: اهمیت دیگر روز 12 بهمن، باورمندی مردم در استقبال از امام است. زیرا تجمع بی نظیری که مردم در استقبال از امام کردند، در حالی بود که رسانه ای چون صدا و سیما آن زمان وجود نداشت و ارتباطات شبکه ای میان مردم، آنان را از سراسر کشور در تهران جمع کرد و همان حضور از بزرگترین میخ هایی بود که بر تابوت رژیم طاغوت زد.

سید حسن خمینی با تأکید بر اینکه اگر مردم نبودند و امام بودند یا مردم بودند و امام نبودند، آن نتیجه بدست نمی آمد، ادامه داد: 12 بهمن دو قهرمان دارد؛ قهرمان اول امامی است که از پله های هواپیما پایین آمد و قهرمان دوم مردمی بودند که از او استقبال کردند، لذا انقلاب وجود غیر از انقلابیون و رهبر آنها ندارد.

وی گفت: اگر انقلاب زیبا و مستحکم بود به خاطر این بود که این ویژگی ها در انقلابیون وجود داشت و اگر روزی آن ویژگی ها عوض شد، جامعه هم عوض می شود. همان گونه که بسیاری از افراد جامعه زمان یزید که سر امام حسین(ع) را بریدند همان افراد جامعه نبوی بودند، اما فاسد شده بودند. یادگار امام با اشاره به اینکه یکی از آثار انقلاب اسلامی تغییر نظام سیاسی کشور بود، یادآور شد: انقلاب ما از این جهت که بافت ها، نهادها و طبقات اجتماعی کشور را دستخوش تغییر کرد یک انقلاب اجتماعی هم بود. در نتیجه انقلاب افرادی از روستا به طبقات بالا رسیدند و افرادی از طبقات بالا نیز به زیر برده شدند. البته در اینّ تغییر فقط افراد زیر رو نشدند، بلکه نظام و هرم منزلت اجتماعی نیز تغییر یافت.

سید حسن خمینی بُعد دیگر انقلاب اسلامی را تاریخ ساز بودن آن ذکر کرد و اظهار داشت: برخی انقلاب ها فراتر از محدوده جغرافیایی خود، پیامی برای تاریخ دارند. لذا اگر پیامد انقلاب فرانسه دموکراسی، پیام انقلاب روسیه سوسیالیسم و پیام انقلاب آمریکا لیبرالیسم بود، پیام انقلاب اسلامی ایران معنویت گرایی و دین داری و بازگرداندن معنویت و خدا به عرصه جامعه است. من حتی تعبیر اسلام و شیعه را بکار نمی برم، گرچه انقلاب به معنای بازگرداندن آنها نیز بود، اما انقلاب در میان مسیحیان نیز با شکل گیری الهیات رهایی بخش و بازگشت کشیش هایی که از سیاست فاصله گرفته بودند به جامعه، اثر خود را گذاشت. در میان اهل سنت نیز جریاناتی که از ناسیونالیسم فاصله گرفته بودند و اهل سیاست در چارچوب اسلام بودند، پیدا شدند. البته برخی از آنها مانند القاعده و طالبان ممکن است فرزند ناخلف باشند اما بازگشت به دین بذری است که انقلاب اسلامی گذاشت و سپس رشد کرد.

وی در ادامه سخنان خود، یکی از بزرگترین ویژگی های انقلاب اسلامی را «از خودگذشتگی» خواند و گفت: این ویژگی هر گاه وجود داشته است، طوفان هایی مانند دفاع مقدس را اداره کرده است؛ این روحیه دقیقاً مقابل فردگرایی در فرهنگ غربی است. وقتی از خودگذشتگی وجود داشته باشد، منیّت ها کنار می رود و برای انسان ها مهم نیست که یک کار به نام آنها تمام شود یا خیر.

سید حسن خمینی افزود: هیچ عاملی مانند خدا نتوانست فرهنگ فردگرایی و منیّت را از بین ببرد و اگر نفی منیّت نبود حتما انقلاب ما پیروز نمی شد. زیرا اگر این روحیه نبود، چرا کسانی باید زیر تانک می رفتند و کشته می شدند یا شکنجه می دیدند تا دیگران آزار نبینند؟ چرا در جامعه دین دارانه یک نفر باید جان خود را در همه عرصه ها فدا کند تا دیگران آزاد زندگی کنند؟ این روحیه محصول عاملی به نام خدا به میان زندگی بود.

وی با اشاره به این جمله امام که «نگویید من؛ من شیطان است»، گفت: اگر نفی من نبود، هیچ حرکت اجتماعی به نتیجه نمی رسید. البته مارکسیست ها خیلی تلاش داشتند تا من را از انسان جدا کنند، اما هیچ عاملی مانند خدا نتوانست این کار را انجام دهد. لذا دیدیم که در زمان سالهای ابتدای انقلاب افرادی را به زور می خواستند مسئولیت دهند، اما خودشان قبول نمی کردند. یکبار امام خطاب به مسئولان گفته بودند اگر احساس می کنید فردی لایق تر از شما برای آن مسئولیت وجود دارد، حرام است که بر سر کار باقی بمانید؛ صبح فردای آن روز دو نفر از وزرای دولت نامه نوشتند و امضاء کردند که ما فکر می کنیم افرادی بهتر از ما برای آن مسئولیت هست. در آن زمان اکثر افرادی را که در مسند امور گذاشتند به اصرار به آن مسئولیت بردند، زیرا حاضر به گرفتن مسئولیت نبودند.

سید حسن خمینی با بیان اینکه روح نفی منیّت، از خودگذشتگی و از خود فراتر رفتن روح انقلاب 57 است، تصریح