1351

دو نفر به اتهام ترور سرتیپ طاهری اعدام شدند.

دو نفر به اتهام ترور سرتیپ طاهری اعدام شدند.

کد : 40063 | تاریخ : 21/10/1351

دو نفر به اتهام ترور سرتیپ طاهری اعدام شدند.

انتهای پیام /*