کتاب نکاح

اختلاف سن در ازدواج

کد : 150697 | تاریخ : 02/08/1395

اختلاف سن در ازدواج

[سؤال 9732]‏ ‏ ‏  ‏---->‏ ‏ 348

‏8. یک دختری است به سن 20 ساله که خواستگاری برایش آمده که پسر 32 و 33‏‎ ‎‏سالش است و در ضمن پسر خیلی مؤمن و اسلامی است؛ آیا این تفاوت سنی زیاد‏‎ ‎‏شرعاً اشکال ایجاد نمی کند و می شود جواب مثبت داد؟‏

بسمه تعالی، اشکال ندارد.

‎ ‎

‎[[page 419]]‎

انتهای پیام /*