1357

شورای سلطنت تشکیل شد. سیدجلال الدین طهرانی به ریاست شورای سلطنت انتخاب شد.

شورای سلطنت تشکیل شد. سیدجلال الدین طهرانی به ریاست شورای سلطنت انتخاب شد.

کد : 40234 | تاریخ : 23/10/1357

شورای سلطنت تشکیل شد. سیدجلال الدین طهرانی به ریاست شورای سلطنت انتخاب شد.

انتهای پیام /*