فصل نهم: برکات و دستاوردهای جنگ

کد : 151735 | تاریخ : 01/03/1394

          فصل نهم: برکات و دستاوردهای جنگ

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏     ‏ کسب تجربه

‏      رشد خلاقیتها‏

‏      افشای چهره دشمنان‏

‏      تثبیت و صدور انقلاب‏

‏      پرورش روح و جسم‏

‏      اتحاد ملت‏

‏ ‏


‎[[page 633]]‎

‎[[page 634]]‎

انتهای پیام /*