فصل اول: علل جنگ و هویت ما در جنگ تحمیلی

کد : 151908 | تاریخ : 01/03/1394

          فصل اول: علل جنگ و هویت ما در جنگ تحمیلی

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏     ‏ صدام آغازگر جنگ

‏      علل تحمیل جنگ‏

‏      هویت دفاعی ما در جنگ‏

‏      ضرورت دفاع‏

‏      شعارهای اصولی در جنگ‏

‏ ‏


[[page 1]]

‎ ‎

‎[[page 2]]‎

انتهای پیام /*