1356

مراجع تقلید قم مقاله روزنامه اطلاعات و توهین به مقام شامخ روحانیت و کشتار بی گناهان را محکوم کردند.

مراجع تقلید قم مقاله روزنامه اطلاعات و توهین به مقام شامخ روحانیت و کشتار بی گناهان را محکوم کردند.

کد : 40417 | تاریخ : 22/10/1356

مراجع تقلید قم مقاله روزنامه اطلاعات و توهین به مقام شامخ روحانیت و کشتار بی گناهان را محکوم کردند.

انتهای پیام /*