1352

در سوئد و ایتالیا از سوی ایرانیان تظاهرات مشابهی برگزار شد.

در سوئد و ایتالیا از سوی ایرانیان تظاهرات مشابهی برگزار شد.

کد : 40438 | تاریخ : 21/12/1352

در سوئد و ایتالیا از سوی ایرانیان تظاهرات مشابهی برگزار شد.

انتهای پیام /*