1356

امام خمینی در نامه ای خطاب به آقای سید احمد دعایی از تسلیت ایشان به مناسبت شهادت سید مصطفی خمینی، تشکر کردند.

امام خمینی در نامه ای خطاب به آقای سید احمد دعایی از تسلیت ایشان به مناسبت شهادت سید مصطفی خمینی، تشکر کردند.

کد : 40444 | تاریخ : 23/08/1356

امام خمینی در نامه ای خطاب به آقای سید احمد دعایی از تسلیت ایشان به مناسبت شهادت سید مصطفی خمینی، تشکر کردند.

انتهای پیام /*