1356

امام در پیامی به انجمن های اسلامی دانشجویان در اروپا، وظایف روشنفکران مسلمان را در اوضاع روز بیان داشتند.

امام در پیامی به انجمن های اسلامی دانشجویان در اروپا، وظایف روشنفکران مسلمان را در اوضاع روز بیان داشتند.

کد : 40449 | تاریخ : 24/11/1356

امام در پیامی به انجمن های اسلامی دانشجویان در اروپا، وظایف روشنفکران مسلمان را در اوضاع روز بیان داشتند.

انتهای پیام /*