مشخصات اثر

کد : 153572 | تاریخ : 10/03/1396

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏نام اثر: امام خمینی و حکومت اسلامی / نهادهای سیاسی و اصول مدنی‏

‏ناشر: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی(س)‏

‏چاپ: چاپخانه دفتر تبلیغات اسلامی حوزۀ علمیه قم ‏

‏چاپ اول: زمستان 1378‏

‏تیراژ: 2000‏

‏قیمت: 1100 تومان‏

‏ ‏

‏ ‏

‎[[page 4]]‎

انتهای پیام /*