1360

جمعی از مسلمانان هندوستان با امام خمینی دیدار کردند؛ امام بر ضرورت پرهیز از اختلاف میان شیعه و سنی تأکید کردند.

جمعی از مسلمانان هندوستان با امام خمینی دیدار کردند؛ امام بر ضرورت پرهیز از اختلاف میان شیعه و سنی تأکید کردند.

کد : 40532 | تاریخ : 14/10/1360

جمعی از مسلمانان هندوستان با امام خمینی دیدار کردند؛ امام بر ضرورت پرهیز از اختلاف میان شیعه و سنی تأکید کردند.

انتهای پیام /*