مسائل مستحدثه

گدایی کردن

کد : 154727 | تاریخ : 28/04/1395

گدایی کردن

[سؤال 12796]‏ ‏ ‏ 7404‏

‏ ‏ ‏ بسمه تعالی‏

‏محضر شریف رهبر انقلاب، امام خمینی، با عرض ادب و احترام‏

‏لطفاً؛ حکم گدایی کردن در اسلام چیست؟‏

بسمه تعالی، اگر همراه با دروغ و فریب نباشد، حرام نیست اگر چه مکروه است.

‎ ‎

‎[[page 754]]‎

انتهای پیام /*