مسائل مستحدثه

سطح زندگی خانواده مسلمان

کد : 154730 | تاریخ : 31/04/1395

سطح زندگی خانواده مسلمان

[سؤال 12793]‏ ‏ ‏  ‏---->‏ ‏ 5563

‏9. سطح زندگی یک خانواده مسلمان با توجه به زمان حاضر چگونه باید باشد؟‏

بسمه تعالی، حد معیّنی ندارد، ولی مراعات اقتصاد خوب است.

‎ ‎

‎[[page 752]]‎

انتهای پیام /*