لیلة القدر، شب مکاشفه حقایق‏

لیلة القدر، مهمترین‏ شب ضیافت

مهمانی خدا، مهمانی‏ ای که در آنجا سفره‏ای که پهن کرده است، قرآن مجید است و محلی که در آنجا ضیافت می ‏کند مهمش «لیلة القدر» است‏ و ضیافتی که می‏ کند ضیافت تنزیهی و ضیافت اثباتی و تعلیمی [است‏].

کد : 154738 | تاریخ : 13/02/1400

این ادعیه در ماه مبارک رجب و خصوصاً در ماه مبارک شعبان ‏اینها مقدمه و آرایشی است که انسان به حسب قلب خودش ‏می‏ کند برای اینکه مهیا بشود برود مهمانی؛ مهمانی خدا، مهمانی‏ ای که در آنجا سفره‏ای که پهن کرده است، قرآن مجید است و محلی که در آنجا ضیافت می ‏کند مهمش «لیلة القدر» است‏ و ضیافتی که می‏ کند ضیافت تنزیهی و ضیافت اثباتی و تعلیمی [است‏]. نفوس را از روز اول ماه مبارک رمضان به روزه، به‏ مجاهده، به ادعیه مهیا می‏ کند تا برسند به آن سفره‏ای که از آن باید استفاده کنند و آن «لیلة القدر» است که قرآن در آن نازل شده ‏است.

«صحیفه امام، جلد۱۳، صفحه ۳۳»

عکس نوشته شب قدر

انتهای پیام /*