مسائل مستحدثه

قرآن مجید و مسائل مربوط به آن

کد : 154764 | تاریخ : 08/05/1395

قرآن مجید و مسائل مربوط به آن

[سؤال 12759]‏ ‏ ‏ 7385‏

‏ ‏ ‏ بسمه تعالی‏

‏1. آیا می توان در ماه مبارک رمضان، قرآن را به زبان غیر از عربی خواند؟‏

بسمه تعالی، اگر دقیقاً صحیح ترجمه شده باشد که دروغ بر خدا نباشد، اشکال ندارد؛ ولی ثواب قرائت قرآن، مخصوص قرائت قرآن عربی است.

‏2. شخصی می تواند عربی بخواند، ولی معنای آن را درک نمی کند و لیکن انگلیسی‏
‎[[page 736]]‎‏را به خوبی متوجه می شود. بر اساس حدیث نبوی که هر کس، یک آیه از قرآن در ماه‏‎ ‎‏رمضان بخواند، به مانند مطالعۀ تمامی قرآن است، آیا اگر به انگلیسی هم خوانده شود،‏‎ ‎‏همین طور است؟ اگر کسی قرآن را به عربی بخواند و معنای آن را نفهمد، باز هم ثواب‏‎ ‎‏خواهد داشت؟‏

بسمه تعالی، ثواب قرائت قرآن، منوط به درک معنای آن نیست، اگر چه خوب است سعی شود تا معنی آن را درک نماید، تا از ارشاد و علوم آن بهره مند گردد.

[سؤال 12760]

‏3. آیا می توان اعمال شب قدر را به زبان غیر عربی انجام داد؟‏

بسمه تعالی، مانع ندارد، ولی قرائت سور و آیات قرآن و ادعیۀ مأثوره، به نیت تحصیل ثواب مخصوص، منوط به قرائت متن عربی است.

‏4. آیا فطریه به حیوانات خانگی نیز تعلق می گیرد؟‏

بسمه تعالی، فطریه فقط به انسان تعلق می گیرد.

[سؤال 12761]‏ ‏ ‏ 7386‏

‏ ‏ ‏ بسمه تعالی‏

‏محضر حضرت آیت الله‌ العظمی امام خمینی روحی فداک ‏

‏پس از عرض سلام، در رساله عملیه است که قرآن را نباید به کافر داد و در صورتی‏‎ ‎‏هم که در دست او است بنابر احتیاط واجب باید از او گرفته شود. این مسأله با توجه به‏‎ ‎‏این که کافر باید آگاه شود تا مسلمان گردد و اگر این عمل صورت بگیرد در مورد کسی‏‎ ‎‏که بخواهد حقیقت را بفهمد آیا موجب ناراحتی و بدبینی نمی گردد؟ از محضر آن امام‏‎ ‎‏بزرگوار تقاضای پاسخ دارم.‏

بسمه تعالی، اگر معلوم است که برای حقیقت خواهی قرآن را می خواهد مانع ندارد.


‎[[page 737]]‎[سؤال 12762]‏ ‏ ‏ 7387‏

‏ ‏ ‏ بسمه تعالی‏

‏محضر حضرت آیت الله‌ العظمی خمینی‏

‏1. قرآن که برای میت می خواند مطالعه کند صحیح است یا به زبان جاری کند؟‏‎ ‎‏شما بیان فرمایید.‏

بسمه تعالی، مطالعه کافی نیست و باید با زبان قرائت کند.

[سؤال 12763]

‏2. یک جزء قرآن را سی مرتبه بخواند عوض ختم یک قرآن می شود یا نمی شود؟‏‎ ‎‏شما بیان فرمایید.‏

بسمه تعالی، خواندن یک جزء سی مرتبه کفایت از یک ختم قرآن نمی کند.

[سؤال 12764]

‏3. قرآن را در مسجد ضبط کند هر وقت خواست باز کند بگوید این برای رضای‏‎ ‎‏خدا بخواند، ثواب این برای فلان میت هدیه کند، صحیح است یا نه؟ شما بیان‏‎ ‎‏فرمایید.‏

بسمه تعالی، ثواب قرائت قرآن را ندارد.

‏4. زن بچه دو ماهه داشته باشد در ماه مبارک رمضان اگر روزه بگیرد بچه بی شیر می ماند از پستان‏‎ ‎‏محروم می شود ولی بچه را می شود به شیر خشک اداره کرد، حالا مادر بچه روزه بگیرد یا قضا کند؟‏

بسمه تعالی، در مفروض سؤال به احتیاط واجب روزه را افطار نکند درصورتی که خوف برای مزاج بچه نداشته باشد و الاّ افطار کند.

[سؤال 12765]‏ ‏ ‏ 7388‏

‏ ‏ ‏ بسمه تعالی‏

‏دفتر استفتائات حضرت امام خمینی، محترماً استفتا می شود که:‏

‏1. آیا تشریح آیات قرآن مجید بدون مخالفت با موازین اسلامی چه حکمی دارد؟‏

بسمه تعالی، اگر تفسیر به رأی نباشد، مانع ندارد.


‎[[page 738]]‎‏2. در جایی که بعضی روزها روحانی نباشد و با اجازۀ روحانی، غیر روحانی نماز بخواند با تمام شرایط‏‎ ‎‏لازم، اشکالی دارد یا خیر؟‏

بسمه تعالی، با دسترسی به روحانی، غیر روحانی امامت نکند و اگر دسترسی نباشد، اقتدای به غیر روحانی با وجود سایر شرایط اشکال ندارد.

[سؤال 12766]‏ ‏ ‏ 7389‏

‎In the name of Allah, the compassionate, the merciful‎

‎Edmonton, Alberta‎

‎June 16, 1983‎

‎Dear Imam Khomeini:‎

‎Assalamu Alaikum,‎

‎Is ther anyreward (thawaab) in reciting the Holy Qur'an in a‎‎ ‎‎language other than Arabic (eg. English) under the guidance of an‎‎ ‎‎Aalim, for the purpose of acquiring knowledge and wisdom in order‎‎ ‎‎to be guided on the Right Path and to strengthen our belief (Imam)‎‎ ‎‎in Islam? is yes, would this reward be more, less or equal to reciting‎‎ ‎‎the Holy Qur'an in Arabic without understanding the meaning?‎

‎Wassalam-u- alaikum,‎

‎Yours in Islam,‎

‏سؤال: آیا خواندن قرآن به زبانی غیر از عربی (انگلیسی)، جهت دریافت معانی آن‏‎ ‎‏و ازدیاد معلومات اسلامی، ثوابی دارد؟ ‏

‏اگر ثواب دارد، آیا این ثواب بیشتر، کمتر و یا برابر با ثواب خواندن قرآن به زبان‏‎ ‎‏عربی (بدون فهمیدن معانی آن) است؟ ‏

بسمه تعالی، ثواب دارند، اما بیشتر از خواندن متن عربی آن، معلوم نیست. 


‎[[page 739]]‎[سؤال 12767]‏ ‏ ‏  ‏---->‏ ‏ 2700

‏2. اگر معلم یا سخنوری که آشنایی به زبان عربی و دیگر علوم قرآنی نداشته باشد،‏‎ ‎‏در سخنانش از آیاتی که بسیار مورد استفاده قرار می گیرد مانند:‏‏إنْ تَنْصُرُوا الله‌ یَنْصُرْکُم‏‎ ‎‏و یا ‏‏وَلاَ تَحْسَبَنَّ الَّذِینَ قُتِلُوا...‏‏ و آیاتی مشابه آنچه ذکر شد در سخنانش استفاده کند و‏‎ ‎‏فقط به معنای ظاهری آن اکتفا کند، از لحاظ شرعی اشکال دارد یا خیر؟‏

بسمه تعالی، اشکال ندارد. 

[سؤال 12768]‏ ‏ ‏  ‏---->‏ ‏ 439

‏3. گاهی مسلمانانی که دهانشان بوی مشروب می دهد تقاضای قرآن می کنند، آیا‏‎ ‎‏می شود به این افراد قرآن داد یا خیر؟‏

بسمه تعالی، چنانچه موجب هتک قرآن باشد، در دسترس او قرار ندهید.

[سؤال 12769]‏ ‏ ‏  ‏---->‏ ‏ 1625

‏4. به نظر من رابطه ای بین سورۀ توحید و اقسام توحید خدا رسیده است، آیا آن‏‎ ‎‏درست است؟‏

‏ـ توحید ذات: ‏‏قُل هُوَ الله‌ أحَدٌ‏

‏ـ توحید صفات: ‏‏الله‌ الصَّمَدُ‏

‏ـ توحید افعالی: ‏‏لَم یَلِد وَلَم یُولَد‏

‏ـ توحید عبادت یا ربوبیت: ‏‏وَلَم یَکُن لَهُ کُفُواً أحَدٌ‏

بسمه تعالی، به کتب تفسیر مراجعه نمایید.

[سؤال 12770]‏ ‏ ‏  ‏---->‏ ‏ 304

‏4. معنای رمزهایی که در قرآن آمده است چگونه پیدا می شود؟‏

بسمه تعالی، به تفاسیر معتبر مراجعه نمایید.

‎ ‎

‎[[page 740]]‎

انتهای پیام /*