مسائل مستحدثه

تخلف از مقررات دولتی

کد : 154883 | تاریخ : 02/06/1395

تخلف از مقررات دولتی

[سؤال 12377]‏ ‏ ‏ 7160‏

‏ ‏ ‏ بسمه تعالی ‏ ‏ 16 / 9 / 1361 ‏

‏حضور محترم رهبر کبیر و عظیم الشأن انقلاب اسلامی ایران، بزرگ مرجع عالم‏‎ ‎‏تشیع، حضرت آیت الله‌ العظمی امام خمینی، مدّ ظله العالی‏

‏پس از عرض ارادت و سلام خدمت رهبریت معظم جمهوری اسلامی ایران،‏‎ ‎‏تقاضامندیم جواب شرعی دو سؤال زیر را مرقوم فرمایید: ‏

‏1. دولت جمهوری اسلامی ایران برای هر ماشینی که کارخان‏‏ۀ‏‏ اتومبیل سازی تولید‏‎ ‎‏می کند، نرخی را تعیین نموده که مسئولین کارخانه به همان نرخ در معرض فروش‏‎ ‎‏بگذارند. لکن مسئول مذکور، ماشین صفر کیلومتر را در بازار آزاد بدون اطلاع دولت‏‎ ‎‏به دو برابر قیمت تعیین شده به مزایده می گذارد و در روزنامه آن را مستعمل و اسقاطی‏‎ ‎‏درج می نماید. آیا حقوق کارگران این کارخانه ـ که از همان پول، حقوق و دستمزد‏‎ ‎‏دریافت می نمایند ـ حلال است یا حرام؟ ‏

بسمه تعالی، دروغ گفتن و تخلف از مقررات دولت اسلامی جایز نیست، ولی حقوق دریافتی برای کارگران حلال است. 

‏2. کارمند و یا کارگر کارخانه یا شرکتی که همیشه از اول سپیده صبح باید از منزل خود خارج شود تا در‏‎ ‎‏موعد مقرر سرکار حاضر باشد و الاّ از طرف مسئول، مؤاخذه می شود و در صورت تکرار اخراج‏‎ ‎‏می گردد. قبل از سپیده صبح احتیاج به غسل دارد و پیش از صبح وسیلۀ غسل برای وی فراهم نیست.‏‎ ‎‏مشخص فرمایید: آیا همین مقدار ضرورت، مجوز تیمم هست یا نه؟ ‏

بسمه تعالی، در فرض مرقوم، تیمم بدل از غسل مجزی است. 


‎[[page 552]]‎[سؤال 12378]‏ ‏ ‏  ‏---->‏ ‏ 7234

‏5. آیا به هنگام سفر به خارج از کشور، اگر ما سوغاتی از آن جا بخریم ـ مثل پارچه،‏‎ ‎‏لباس و چیزهایی برای مصارف شخصی مان ـ که در ایران گران است و یا پیدا‏‎ ‎‏نمی شود، جایز است؟‏

بسمه تعالی، مقداری که از طرف دولت اسلامی اجازه داده می شود، جایز است.

[سؤال 12379]‏ ‏ ‏  ‏---->‏ ‏ 3628

‏2. آیا می توان برای ایجاد سوله (ساختمان فلزی کارگاه) جهت تولید بیشتر که به‏‎ ‎‏تأیید مقامات وزارتخان‏‏ۀ‏‏ مربوطه نیز رسیده، جهت اخذ پروانه، به شهرداری مراجعه‏‎ ‎‏نکرد؟ چون آن قدر ضوابط دست و پا گیر دارد که احتمال مخالفت صریح نیز می رود؛‏‎ ‎‏علی رغم نیاز کشور در این مقطع حساس، جهت توسع‏‏ۀ‏‏ سریع صنایع.‏

بسمه تعالی، باید مقررات، مراعات شود.

[سؤال 12380]‏ ‏ ‏  ‏---->‏ ‏ 5117

‏3. در عرف بازار، جواز هر صنف دارای قیمت نسبتاً خوبی می باشد. آیا برای‏‎ ‎‏صدور جواز کسب، نمایندگان منتخب صنف مجاز هستند مبلغی را مطالبه نمایند و‏‎ ‎‏مبلغ مذکور را به حساب اتحادیه واریز نمایند؟‏

بسمه تعالی، تابع مقررات دولت اسلامی است و خارج از حدود مقررات، حق ندارند از کسی چیزی مطالبه کنند.

[سؤال 12381]‏ ‏ ‏  ‏---->‏ ‏ 5117

‏4. آیا نمایندگان منتخب صنف مختارند از ادام‏‏ۀ‏‏ کار واحدهایی که طبق ضوابط‏‎ ‎‏نظام صنفی اصناف (ماد‏‏ۀ‏‏ 2 قانون نظام صنفی سال 59) و اتحادیه نیستند جلوگیری به‏‎ ‎‏عمل آورند و در صورت عدم تطبیق از ضوابط، محل کار آن ها را تعطیل نمایند؟‏

بسمه تعالی، اتخاذ تصمیم در این گونه امور، موکول به دولت جمهوری 


[[page 553]]اسلامی و محاکم قضایی با مراعات ضوابط شرعی است.

[سؤال 12382]‏ ‏ ‏ 7161‏

‏ ‏ ‏ بسمه تعالی‏

‏محضر مقدس حضرت آیت الله‌ العظمی امام خمینی، ارواحنا له الفداء‏

‏1. آیا اطاعت از قوانین دولت اسلامی در همه موارد، حتی در مورد مقررات‏‎ ‎‏راهنمایی و رانندگی و ضوابط مربوط به توزیع عادلانه کالاهای ستاد بسیج اقتصادی و‏‎ ‎‏توزیع خواروبار که توسط شوراهای مساجد انجام می گیرد، و پرداخت مالیات و امثال‏‎ ‎‏آن ها از نظر شرعی لازم است و عمل نکردن به آن ها همانند دیگر واجبات و محرمات‏‎ ‎‏موجب گناه است یا خیر؟‏

بسمه تعالی، مراعات مقررات دولت اسلامی واجب شرعی است و تخلف از آن گناه است.

‏2. آیا حجاب از ضروریات اسلام است؟ منکر آن و کسانی که به این دستور الهی مخصوصاً در جامعه‏‎ ‎‏اسلامی بی اعتنایی می کنند چه حکمی دارند؟‏

بسمه تعالی، اصل حکم حجاب از ضروریات است و منکر آن حکم منکر ضروری را دارد و منکر ضروری محکوم به کفر است، مگر این که معلوم باشد که منکر خدا یا رسول نیست.

[سؤال 12383]‏ ‏ ‏  ‏---->‏ ‏ 1630

‏3. آیا سرکشی از قوانین دولتی گناه است یا خیر؟‏

بسمه تعالی، تخلف از مقررات دولت اسلامی گناه است.

[سؤال 12384]‏ ‏ ‏ 7162‏

‏ ‏ ‏ بسمه تعالی ‏ ‏ 18 / 7 / 1361‏

‏دفتر حضرت امام خمینی، مدّ ظله، احتراماً؛ خواهشمند است پاسخ مسأل‏‏ۀ‏‏ زیر را‏‎ ‎‏بیان فرمایید:‏

‏شخصی اتومبیلی را اوراق می کند، سپس کارت شناسایی اتومبیل فوق را برای‏‎ ‎


‎[[page 554]]‎‏استفاده از اتومبیل دیگری که فاقد کارت است، به شخص ثالث می فروشد. ‏

بسمه تعالی، فروش کارت، اگر خلاف مقررات دولت اسلامی باشد، جایز نیست.

[سؤال 12385]‏ ‏ ‏ 7163‏

‏ ‏ ‏ بسمه تعالی ‏

‏پس از عرض سلام، امید است که وجود مبارک مستدام باشد تا ما بتوانیم از پرتو‏‎ ‎‏وجود مبارکتان بهره مند گردیم. ‏

‏مسأله ای در زمین‏‏ۀ‏‏ وجوب رزق حلال می باشد. من دارای یک خودرو شورلت‏‎ ‎‏پلاک سفید هستم که معمولاً و طبق عرف معمول جهت رزق و روزی مشغول کار‏‎ ‎‏هستم. چون طبق معمول شهربانی جمهوری اسلامی ایران، فقط خودروهای پلاک‏‎ ‎‏قرمز مجوز حمل بار و مسافر را دارند.‏

بسمه تعالی، هر کس در انتخاب شغل حلال و اشتغال به کار آزاد است، ولی رعایت مقررات دولت اسلامی نیز لازم است. 

[سؤال 12386]‏ ‏ ‏  ‏---->‏ ‏ 1629

‏2. آیا اطاعت از تمام قوانین دولت اسلامی (حتی تا حد قوانین راهنمایی و‏‎ ‎‏رانندگی و قوانین مساجد راجع به توزیع خواروبار) واجب شرعی است؟‏

بسمه تعالی، مراعات مقررات دولت اسلامی لازم است.

[سؤال 12387]‏ ‏ ‏  ‏---->‏ ‏ 7246

‏7. اجناس خارجه با آن توضیحی که گذشت، تولیدی چه کشوری باشد حرام‏‎ ‎‏است؟ اگر از آن کشوری که خرید جنس از آن اشکال دارد، خریداری نشود؛ بلکه‏‎ ‎‏همان جنس از کشور دیگری خریداری شود چه حکمی دارد؟‏

بسمه تعالی، باید از مسئولین مربوطه سؤال شود و طبق مقررات عمل نمایند.


‎[[page 555]]‎[سؤال 12388]‏ ‏ ‏ 7164‏

‏ ‏ ‏ بسمه تعالی ‏ ‏ 1 / 4 / 1361 ‏

‏پیشگاه رهبر کبیر انقلاب اسلامی، حضرت امام خمینی، بطول بقائه، سلام علیکم‏

‏آیا نصب طرح ها و تصویرهای چاپی از طرف ارگان ها و سازمان های انقلابی و‏‎ ‎‏ادارات دولتی که بایستی جهت تبلیغات در دید عموم باشد، در منازل و اتاق های‏‎ ‎‏شخصی جایز است؟‏

بسمه تعالی، اشکال ندارد؛ مگر آن که ناشر شرط کرده باشد که در دید و دسترس عموم قرار دهند.

‎ ‎

‎[[page 556]]‎

انتهای پیام /*