1360

طی حکمی خطاب به دادستان کل کشور وشوای عالی قضایی امام خمینی دستور دادند از اعمال خودسرانه و بی‏رویه افراد غیرمسؤول جلوگیری شود.

طی حکمی خطاب به دادستان کل کشور وشوای عالی قضایی امام خمینی دستور دادند از اعمال خودسرانه و بی‏رویه افراد غیرمسؤول جلوگیری شود.

کد : 40625 | تاریخ : 16/09/1360

طی حکمی خطاب به دادستان کل کشور وشوای عالی قضایی امام خمینی دستور دادند از اعمال خودسرانه و بی‏رویه افراد غیرمسؤول جلوگیری شود.

انتهای پیام /*