کتاب دیات

3ـ حکم دیه در صورت اجتماع سبب و مباشر

موجبات ضمان دیه در قتل شبه عمد و خطئی

کد : 155167 | تاریخ : 08/08/1395

3ـ حکم دیه در صورت اجتماع سبب و مباشر

[سؤال 11529]‏ ‏ ‏ 6626‏

‏ ‏ ‏ بسمه تعالی‏

‏محضر مبارک حضرت مستطاب آیت الله‌ العظمی آقای خمینی، دام ظله العالی، به‏‎ ‎‏عرض محترم عالی می رساند:‏

‏در تاریخ 26 صفر المظفر 1399 عده ای از اهالی قری‏‏ۀ‏‏ سورانی به وسیله اشخاصی‏‎ ‎‏به دعوت ژاندارمری جهت جشن پشتیبانی شاه در محل ژاندارمری اجتماع می کنند،‏‎ ‎‏در ضمن مجاهدین پل دختر با آمادگی و افتخار سدّ راه آنان شده حتی نمی گذارند نام‏‎ ‎‏شاه را به زبان جاری کنند. در نتیجه فرمانده گروهان ژاندارمری از شکست خود به‏‎ ‎‏خشم آمد با یک یورش ناجوانمردانه به روی تظاهرات کنندگان آتش گشوده سه نفر را‏‎ ‎‏به شهادت می رساند. مستدعی است حکم الله‌ را بیان فرمایید. آیا اولیای مقتولین از‏‎ ‎‏قاتل مزبور خون بگیرند و یا از اشخاص فوق الذکر؟‏

‏والسلام علیکم ورحمة الله‌ وبرکاته‏

بسمه تعالی، رجوع شود به دادگاه انقلابی اسلامی.

‎ ‎

‎[[page 141]]‎

انتهای پیام /*