کتاب دیات

1ـ ضمان دیه بر مباشر در قتل

کد : 155199 | تاریخ : 12/08/1395

1ـ ضمان دیه بر مباشر در قتل

[سؤال 11490]‏ ‏ ‏ 6602‏

‏ ‏ ‏ بسمه تعالی‏

‏محضر حضرت آیت الله‌ العظمی خمینی، مدّ ظله العالی‏

‏1. آهنگر وقتی که کار می کند اگر آهن از زیر چکش بپرد به بدن کسی بخورد بمیرد‏‎ ‎‏یا جایی از بدن آن شخص بشکند آهنگر ضامن دیه است یا ضامن نیست؟ شما بیان‏‎ ‎‏فرمایید.‏

بسمه تعالی، موجب ضمان است.

‏2. بچه ای بچه ای را هل می دهد از روی بام به زمین یا از زمین میان چاه یا میان حوض یا میان دریا و یا‏‎ ‎‏از سر درخت یا از سنگ بلند بیندازد و بچه بمیرد، آیا ولی بچه ضامن است یا نه؟ شما بیان فرمایید.‏

بسمه تعالی، ولی ضامن نیست و دیه مقتول بر عاقله است و تفصیل عاقله در رساله ذکر شده است.

‏3. شخص شکسته بند هر جای آدم که شکست آن را می بندد اگر جای شکستگی پوسیده آن آدم مرد،‏‎ ‎‏شکسته بند ضامن است؟ شما بیان فرمایید.‏


[[page 126]]بسمه تعالی، اگر مردن مستند به فعل شکسته بند نباشد ضامن نیست و الاّ ضامن است.

‏4. شخصی تله می گذارد به زمین برای گرفتن شکار گرگ یا روباه یا آهو اگر اتفاقاً حیوان کسی در تله‏‎ ‎‏افتاد مرد یا پای آن حیوان شکست صاحب تله ضامن است یا نه؟ شما بیان فرمایید.‏

بسمه تعالی، اگر تله را در جایی گذاشته که محل رفت و آمد حیوانات است که در معرض این است که حیوانی در آن بیافتد ضامن است و در غیر این صورت ضامن نیست.

‏5. کسی لباسی را کرایه کند برای نماز خواندن، نماز که خوانده شد کرایه ندهد آن نماز صحیح است؟‏‎ ‎‏شما بیان فرمایید.‏

بسمه تعالی، در صورتی که از اول قصد ندادن اجرت نداشته نماز صحیح است.

[سؤال 11491]‏ ‏ ‏ 6603‏

‏ ‏ ‏ بسمه تعالی ‏ ‏ 26 / 11 / 1361 ‏

‏محضر مبارک رهبر کبیر انقلاب، امام خمینی، روحی له الفداء‏

‏حسب نظر مبارک در تحریر، جلد 2، در جریان تصادف وسائط نقلیه، طرفین‏‎ ‎‏ضامن نصف دیه و نصف قیمت وسیل‏‏ۀ‏‏ نقلیه یکدیگر می باشند. در این فرض چنانچه‏‎ ‎‏یکی از طرفین یا هر دو مصدوم شوند، آیا در خصوص هزین‏‏ۀ‏‏ معالجات و نیز اگر یکی‏‎ ‎‏از مصدومین یا هر دو فوت کنند؛ هزین‏‏ۀ‏‏ کفن و دفن نیز به همین نسبت است یا در این‏‎ ‎‏دو مورد ضمان نیست؟‏

بسمه تعالی، نسبت به مخارج معالجات و یا مصارف کفن و دفن و یا تعمیر وسیلۀ نقلیه، ضمان ثابت نیست. 

[سؤال 11492]‏ ‏ ‏ 6604‏

‏ ‏ ‏ بسمه تعالی‏

‏محضر حضرت آیت الله‌ العظمی خمینی، مدّ ظله العالی‏

‏یک چشمه آب است، روی چشمه اتاقک درست کرده برای حفظ مردم که در‏‎ ‎‏آن جا غسل می کنند، یک مرد رفت به چشمه برای غسل کردن در تاریکی شب و زن‏‎ ‎‏همسایه هم رفت غسل کند و این مرد که در میان آب بود دید زن همسایه می آید از‏
‎[[page 127]]‎‏میان چشمه صدا کرد مادر فلانی نیا؛ چون شب و تاریک بود، این زن از صدای این‏‎ ‎‏ترسید یا مریضه شد و مرد یا حامله بود بچه سقط کرد و شوهر زن یقه این مرد را‏‎ ‎‏گرفت که باید تاوان زن یا بچه را بدهی جایز است؟‏

بسمه تعالی، ضامن نیست.

[سؤال 11493]‏ ‏ ‏  ‏---->‏ ‏ 6552

‏3. شخصی آدم کشته بعداً پشیمان شود و نتواند به وارث او ابلاغ کند، پول هم‏‎ ‎‏ندارد که دیه آن را بدهد، در دنیا چه کار باید کرد که شخص مقتول از قاتل راضی‏‎ ‎‏شود؟ شما بیان فرمایید.‏

بسمه تعالی، باید توبه کند و ذمه او مشغول است و در صورت تمکّن باید ورثه را راضی کند.

[سؤال 11494]‏ ‏ ‏  ‏---->‏ ‏ 2517

‏6. شخصی اظهار می دارد در سن بین چهارده تا شانزده سالگی برای یکی ـ دو‏‎ ‎‏ساعت از برادر صغیر خود که بعد از پدر به دنیا آمده بود، حدود شش تا هفت ماهه‏‎ ‎‏بود، محافظت می نموده، ولی از گریه ساکت نمی شد و به خیال این که بتواند او را از‏‎ ‎‏گریه ساکت کند، یک سیلی به آن طفل می زند. متأسفانه پس از دو ـ سه روز دیگر،‏‎ ‎‏طفل نامبرده جان را به جان آفرین تسلیم می نماید؛ آیا این شخص قاتل می باشد، با‏‎ ‎‏این که هیچ گونه اثر کبودی و یا غیر آن ملاحظه نشده؟‏

بسمه تعالی، اگر واقعاً شک دارد که سیلی او سبب مردن بچه شده یا نه، حکم قاتل را ندارد.

[سؤال 11495]‏ ‏ ‏  ‏---->‏ ‏ 3360

‏2. اگر به شخصی مشکوک شوند و او بفهمد و از ترس پا به فرار بگذارد و‏‎ ‎‏اشخاص پاسدار خیال کنند او منافق است که با دیدن شخص یا ماشین پاسدار فرار‏‎ ‎‏کرده و به سوی او تیراندازی کنند و او کشته شود و بعد معلوم شود که آن شخص‏
‎[[page 128]]‎‏کاره ای نبوده؛ آیا در این میان کسی گناهکار است؟ خواهشمندم کاملاً توضیح دهید.‏

بسمه تعالی، اگر بر طبق موازین قانونی عمل کرده، کسی گناهکار نیست؛ ولی دیه بر بیت المال ثابت است. 

‎ ‎

‎[[page 129]]‎

انتهای پیام /*