کتاب دیات

موجبات ضمان دیه در قتل شبه عمد و خطئی

کد : 155202 | تاریخ : 13/08/1395

موجبات ضمان دیه در قتل شبه عمد و خطئی

 

[[page 126]]

انتهای پیام /*