کتاب قصاص

خودکشی و اعتصاب غذا

کد : 155233 | تاریخ : 23/08/1395

خودکشی و اعتصاب غذا

[سؤال 11439]‏ ‏ ‏  ‏---->‏ ‏ 311

‏2. آیا کسانی که به علل سیاسی یا بیماری های شدید جسمی و روحی دست به‏‎ ‎‏اعتصاب غذا می زنند، کارشان درست است؟ اگر بمیرند چه حکمی دارد؟‏

بسمه تعالی، اگر اعتصاب، منجر به قتل نفس شود، حرام است و حکم خودکشی دارد.

[سؤال 11440]‏ ‏ ‏  ‏---->‏ ‏ 169

‏10. پانزده سال پیش بر اثر ناراحتی ها و امراض روحی و خانوادگی که به مرض‏‎ ‎‏روحی دچار شدم، دست به خودکشی زدم اما خدای بزرگ مرا از مرگ نجات داد ولی‏‎ ‎‏فلج و زمین گیر شدم.‏

‏افراد خانواده ام یعنی مادرم به واسطۀ پیری، همیشه به من غر می زند، نفرینم‏‎ ‎‏می کند، بد و بیراه نثار من و خدا و پیر و پیغمبر می کند.‏

‏برادر مادری ام نیز علاوه بر این که اهل قمار و مشروب خواری بوده، مردی فاسد و‏‎ ‎‏خلاصه خیلی عیب ها داشته و دارد؛ کفر و چرند زیاد می گوید؛ خیلی بد اخلاق و‏‎ ‎‏فتنه انگیز است؛ پیوسته دعوا راه می اندازد؛ کتک می زند و خیلی عیوب دیگر.‏

‏و من در کودکی پس از یتیم شدن، زیر دست این برادر و این مادر افتادم و تا مدت‏‎ ‎‏ده ـ یازده سال سختی ها را، نگرانی ها را، کتک ها را، ناراحتی ها را تحمل کردم اما به‏‎ ‎‏مرض روحی دچار شده، از زندگی بیزار گشته، دست به خودکشی زدم. می دانم‏‎ ‎‏خودکشی عمل زشتی است اما ناچار بوده ام، ولی امروز با این که پانزده سال است‏‎ ‎‏وضعم بدتر از گذشته است؛ مادر همان مادر است، برادر همان برادر و برادر ناچیز‏‎ ‎‏کارش در مورد من این است که خرجی گاهی می دهد گاهی هیچ نمی دهد، جلو کمک‏‎ ‎‏دیگران را هم می گیرد، نمی گذارد کسی به عیادتم بیاید، از مادرم بیزار است که چرا از‏
‎[[page 99]]‎‏من پرستاری می کند و نمی گذارد من بمیرم. مادرم نیز بر اثر خستگی خیلی مرا غیظ و‏‎ ‎‏تعرض می کند و نفرینم می کند اما من تا آن جا که می توانم همه را حوصله می کنم و‏‎ ‎‏صبر و شکیبایی می نمایم و نه تنها دوباره خودکشی نمی کنم (زیرا مادرم می گوید:‏‎ ‎‏خودکشی کن. برادرم می گوید: جلو همه را می گیرم، غذا نمی دهم تا دق کند و بمیرد)‏‎ ‎‏بلکه بر خودکشی گذشته نیز سخت پشیمانم و ناراحتی شدیدی نسبت به عذاب‏‎ ‎‏آخرت دارم.‏

‏آیا ممکن است سختی ها را که تحمل می کنم جبران خودکشی گذشته را بنماید؟‏

‏آن خودکشی که منجر به فلج شدنم شده چه حکمی دارد؟ حد شرعی آن را‏‎ ‎‏بفرمایید. تکلیف من در جبران آن ها چیست تا خود را از این گناه عظیم پاک نمایم؟‏

‏11. آیا خودکشی کردن که از مرگ نجات پیدا کند با خودکشی که به مرگ منجر‏‎ ‎‏شود گناهش یکسان است؟ و آیا جزء قتل نفس محسوب می شود؟‏

بسمه تعالی، 10 و 11، خودکشی حرام است نه مقدمات آن، و نسبت به گذشته توبه نمایید، خداوند قبول می فرماید.

‎ ‎

‎[[page 100]]‎

انتهای پیام /*