کتاب حدود

تأخیر در اجرای حد

احکام حدود

کد : 155463 | تاریخ : 10/09/1395

تأخیر در اجرای حد

[سؤال 11377]‏ ‏ ‏ 6535‏

‏ ‏ ‏ بسمه تعالی‏

‏حضور آیت الله‌ العظمی امام خمینی ‏

‏با احترام فراوان، استدعا می شود: فتوای خود را نسبت به سؤال زیر اعلام فرمایند:‏‎ ‎‏چنانچه زنی به اتهام رابط‏‏ۀ‏‏ نامشروع «زنا» محکوم به اعدام گردد و زن حامله بوده و‏‎ ‎‏حمل نیز نامشروع باشد؛ آیا اجرای حکم بلافاصله صحیح است یا بایستی پس از‏‎ ‎‏وضع حمل و پایان ایام رضاع، حکم اجرا گردد؟ ‏

بسمه تعالی، اجرای حکم اعدام باید تأخیر بیفتد تا بعد از وضع حمل و خروج از نفاس و در صورتی که مرضعه ای برای بچه پیدا نشود تا بعد از تمام شدن ایام رضاع.

[سؤال 11378]‏ ‏ ‏  ‏---->‏ ‏ 254

‏2. آیا اگر زنی از حزب و گروه های مخالف، حکم اعدامش درآید و حامله باشد‏‎ ‎‏تکلیف بچه اش چیست؟ مثلاً زن و شوهری را گرفتند. در یک جا زن 8 ماهه حامله‏‎ ‎‏است و در جای دیگر زن 3 یا 4 ماهه حامله است.‏

بسمه تعالی، باید تا وضع حمل اجرای حکم اعدام را به تأخیر اندازند.

‎ ‎

‎[[page 63]]‎

انتهای پیام /*