جلسه هفتم

کد : 155488 | تاریخ : 31/03/1396

‏ ‏

 جلسه هفتم : 

 ‏رئیس جلسه ‏دکتر طلال عتریسی

 ‏دیدگاه امام خمینی(ره) درباره مبارزه استکبار و استضعاف در عرصه‏‏ ‏‏تمدن_‏شیخ محمد مهدی تسخیری

 ‏اصول عقیدتی، فکری وسیاسی اندیشه های امام خمینی (ره)_‏استاد رشاد بولس سلامه

 ‏مکتب فکری امام خمینی(ره) در رویارویی با انحرافات فکری‏‏ ‏‏و‏‏ ‏‏تهدیدات امریکا و صهیونیسم_‏دکتر فتحی یکن وخانم منی یکن

 ‏دیدگاه امام خمینی(ره) درباره گفتگو وهمکاری میان فرهنگها و‏‏ ‏‏تمدنها - ‏حارس شهاب

 جلسه ‏پرسش و پاسخ (نقد وبررسی مقالات) ‏

‏ ‏


‎[[page 307]]‎

‎[[page 308]]‎

انتهای پیام /*